You Are Here: HOME » MEMBERS

Our Members

I/c BPMS SHRI UDAY RAO PATWARDHAN
Bharatiya Mazdoor Sangh

 

POST NAME HQ/DTE/ORG
     
PATRON SHRI S N BATVE DGOF
PRESIDENT SHRI G THIRUKUMAR AIR FORCE
WORKING PRESIDENT SHRI CHARANJEET SINGH MES
VICE PRESIDENT SHRI SADHU SINGH DGOF
- do - SHRI QADER SUBHANI MA DRDO
GENERAL SECRETARY SHRI MUKESH SINGH DGOF
SECRETARY SHRI RAM PRAVESH SINGH DGOF
- do -  SHRI A K SONI MES
- do - SHRI B SRINIVAS DGQA
- do -  SHRI PRABHAKAR REDDY DGOF
ORGANISING SECRETARY SHRI NARENDRA TIWARI DGOF
- do - SHRI S K SINGH NAVY
FINANCE SECRETARY SHRI PUNIT CHANDRA GUPTA DGOF
OFFICE SECRETARY SHRI GOPAL DWIVEDI  DGOF
JOINT SECRETARY SHRI B JAGANNATH DRDO
- do - SHRI BALKAR SINGH DGOS
- do - SHRI BIRENDRA NATH SINGH DGOF
- do - SHRI DYANENDRA JHADAV DGOF 
- do - SHRI KANWAR SINGH DGOS
- do - SHRI MUNI RAM KAGRA AIR FORCE
- do - SHRI NANHE LAL MAURYA DGOS
- do -   SHRI NEELESH SOMAN  DGOF
- do - SHRI R P CHAWRE DGOF
- do - SHRI RAJESH TIWARI DGOF
- do - SHRI RAVEENDRA MISHRA DGOF
- do - SHRI T K BOSE MES
- do - SHRI VENKATESH RAO DGOF
- do - SMT SUJATA PATIL DGOF
ASST JOINT SECRETARY SHRI BHUDAYAL SHARMA MES
- do -  SHRI DINESH KUMAR  MES
- do -  SHRI KULDEEP KULSHRESHTHA  EME
- do - SHRI PUTTARAJU MES
- do - SHRI YOGESH SURYAWANSHI DGOF

 
   

 

ZONAL / REGIONAL HEADS/ REGIONAL HEADS
SHRI R S BANGERA MAHARASHTRA, VIDARBHA, GOA  
  SMT. EMELY DEBNATH MAHARASHTRA  - WOMEN CELL  
  SHRI SANJAY MENKUDALE PUNE  
  SHRI S K SINGH MUMBAI, GOA  
  SHRI D T LILHARE VIDARBHA  
  SHRI B B SAPKALE BHUSAWAL, VARANGAON, AMBARNATH  
SHRI G THIRUKUMAR KARNATAKA, KERALA, GUJARAT  
  SHRI D M HIRANI GUJARAT  
  SHRI PUTTARAJU KARNATAKA  
  SHRI M N NAIR  K  KERLA  
  SHRI DINESH CHHATRODIYA GUJARAT  
SHRI CHARANJEET SINGH PUNJAB, HARYANA, HIMANCHAL PRADESH  
  SHRI BALKAR SINGH PUNJAB, HARYANA, H.P.  
SHRI MUKESH KUMAR SINGH U.P., RAJASTHAN, DELHI, JHARKHAND, BIHAR, WEST BENGAL, UTTRAKHAND, N.E. REGION  
  SHRI T K BOSE KANPUR HEAD OFFICE   
  SHRI A K SONI RAJASTHAN  
  SHRI KANWAR SINGH DELHI  
  SHRI BIRENDRA NATH SINGH BIHAR, WEST BENGAL  
  SHRI SC FULERIA U.P. (EAST),  BAREILLY, SHAHJAHANPUR  
  SHRI KULDEEP KULSHRESTHA AGRA, MEERUT, MURADNAGAR,TUNDLA  
SHRI B SHREENIVAS TAMILNADU  
  SHRI S P KAILASH TAMILNADU  
  SMT. PUNITHA TAMILNADU - WOMEN CELL  
SHRI RAM PRAVESH SINGH MADHYA PRADESH, ODISHA  
  SHRI KAJAL BISWAS ODISHA  
  SHRI A P S BAGHEL M.P.  
  SHRI RAVINDRA MISHRA ODISHA  
SHRI QADER SUBHANI M A TELANGANA, ANDHRA PRADESH  
  SHRI K SATYANARAYANA A. P., TELANGANA  
SHRI SADHU SINGH NORTHERN & SOUTHERN INDIA  
SHRI M M RANGDALE CENTRAL INDIA  

 

DEPARTMENTAL HEAD
  SHRI B R NARESH KUMAR OFB  
  SHRI P MOHANRAO DGQA, DGAQA   
  SHRI TRIBHUWAN SINGH MES  
  SHRI D S UPADHYAY DGOS, ARMY HQ  
  SHRI G THIRUKUMAR AIR FORCE  
  SHRI QADER SUBHANI MA DRDO  
  SHRI S K SINGH NAVAL HQ  
  SHRI KULDEEP KULSHRESHTHA EME  
  SMT SUJATA PATIL WOMEN   
  SHRI INDRA JEET SINGH 

AUDIT

 
 

SHRI RAM KUMAR SHARMA

SHRI VIRENDRA SHARMA

PUBLICATION

LIAISON

 

 

 

 

 

 
       

 

MEMBER NATIONAL COUNCIL (JCM)
  SHRI SADHU SINGH 09415726924  

 

MEMBERS DEPARTMENTAL COUNCIL (JCM) (MOD)
  SHRI M P SINGH 09415733686  
  SHRI D S UPADHYAY 05322434469  
  SHRI MUKESH KUMAR SINGH 09335621629  
  SHRI VIRENDRA SHARMA 09350021117  
  SHRI KAJAL BISWAS 09437329446  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (OFB)
  SHRI SADHU SINGH 09415726924  
  SHRI B R NARESH KUMAR 09440617277  
  SHRI RAM PRAVESH SINGH 09981579083  
  SHRI SANJAY MENKUDALE 09226371559  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (DGQA)
  SHRI P MOHAN RAO 09444933423  
  SHRI SURESH CHANDRA YADAV 09455509696  
  SHRI MARUTI HANUMANT PAWAR 09922451995  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (ARMY HQ)
  SHRI TRIBHUWAN SINGH 08965039911  
  SHRI AJAY GHOSH 09883154747  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (AIR HQ)
  SHRI G THIRUKUMAR 09448471626  
  SHRI Y M BOROLE 09270019328  
  SHRI BISWANATH GHOSH 09706010365  
  SHRI A HIDAYATHULLA KHAN 09894481731  
  SHRI SARAB JEET SINGH 09839789465  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (NAVAL)
  SHRI S K SINGH 09322481163  
  SHRI VIDYASAGAR 09391271366  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (DRDO)
  SHRI QADER SUBHANI M A 09391011286  
  SHRI HIRENDRA SACHAN 09415485146  
  SHRI SUNIL ANANDA SURYAWANSHI 09325130928  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (DGAQA)
  SHRI RAJENDRA SHUKLA 09424355279  

 

MEMBERS JCM-III LEVEL COUNCIL (DGAFMSD)
  SHRI SOM NATH GAIKWAD 09763475877  

 

 
       

 

List of National Executive Committee Members of BPMS: